PRAVILNIK

Domaćica tekmovanja v peki sladic (Domaćica izziv)

 SPLOŠNI DEL

 1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki pri izvedbi tekmovanja v v peki sladic z Domaćica keksi

S pravilnikom se določa:

 • organizacija tekmovanja,
 • cilje tekmovanja,
 • pogoje sodelovanja,
 • razpis in potek tekmovanja,
 • sprejem izdelkov,
 • potek in merila ocenjevanja,
 • potek ocenjevanja,
 • postopek v primeru izenačenih rezultatov ter
 • razglasitev in objava rezultatov.
 1. člen

(organizacija tekmovanja)

Pobudnik, nosilec in organizator tekmovanja je AM Agencija d.o.o. s sedežem na naslovu železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Tekmovanje se organizira med 25.10.2021 in 31.11.2021

Predmet tekmovanja je peka sladic s keksi Domaćica in čokoladami Dorina Domaćica.

 1. člen

(cilji tekmovanja

Cilji tekmovanja so:

 • promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja
 • Kreativna raba Domaćica keksov in Dorina Domaćica čokolad
 • Priprava vrhunskih receptov sladic
 • Zbiranje všečkov za recepte in sladice
 1. člen

(pogoji sodelovanja)

Na tekmovanju lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki prijavi ekipo, prejme potrditev prijave in se udeleži tekmovanja (v nadaljevanju tekmovalec).

Ne glede na določbe tega člena na tekmovanju z izdelki ne smejo sodelovati člani ocenjevalne komisije.

Izdelki, ki bodo s svojimi motivi izražali rasno, versko ali politično nestrpnost, bodo iz tekmovanja izločeni.

Tekmovalec soglaša, da izdelki oz. njihove slike po končanem tekmovanju ostanejo v trajni lasti organizatorja, ki bo z njimi lahko prosto razpolagal.

Tekmovalec s pristopom k tekmovanju soglaša z uporabo njegovih osebnih podatkov (ime, priimek, Email in telefonska številka) za potrebe izvedbe ocenjevanja ter razglasitve in promocije rezultatov. Prav tako dovoljuje objavo vseh fotografij in posnetkov, ki na tekmovanju nastanejo in se jih lahko deli na spletni strani https://domacica.si/, facebook strani Kraš Slovenija in Instagram strani kras.slovenija.

RAZPIS IN POTEK TEKMOVANJA

 1. člen

(razpis in potek tekmovanja)

Tekmovanje je objavljeno na spletni strani https://domacica.si/ 18.10.2021.

Za uspešno prijavo na tekmovanje šteje uspešna oddaja celotnega recepta (sestavine in postopek priprave) ter slika končne sladice v prijavnem obrazcu na spletni strani https://domacica.si/. Vaša prijava je potrjena, ko prejmete povratni e-mail, da je recept sprejet in ga objavimo na spletni strani.

V primeru nepopolne oddaje vas na to opozorimo preko e-maila, ki ga oddate v prijavnem obrazcu. Nepopolno oddane recepte lahko popravite v roku 24 ur ali do 21.11.2021 do 00:00. Nepopolno oddanih receptov ne bomo objavili in ne bodo sodelovali v tekmovanju za glavne nagrade.

Pri pripravi recepta lahko sodelujete sami ali z neomejenim številom članov ekipe. V primeru osvojitve nagrade, to prejme tisti član ekipe, ki je ekipo prijavil in oddal svoje pravilne podatke.

Tekmovanje poteka na način, da tekmovalec, ki se na tekmovanje prijavi kreira ali priredi recept sladice, ki nujno vsebuje katero koli različico Domaćica keksov. Keksi morajo biti sestavni del recepta med navedbo sestavin in v postopku. Domaćica keks v kakršni koli obliki mora biti viden na sliki končnega recepta. Recept, ki ne vsebuje vsega naštetega se šteje kot nepopolno oddan recept. Ko tekmovalec recept ustvari in ga poslika, opravi prijavo na sletni strani https://domacica.si/ . Tekovalec izpolni polja: Ime recepta, potrebne sestavine za recept, postopek recepta in naloži sliko končne sladice. Hkrati tekmovalec tudi izpolni podatke: Ime in priimek in elektronsko pošto. Telefonska številka je neobvezen podatek.

V tekmovanju ne smejo sodelovati kupljene sladice na katere tekmovalci postavijo Domaćica kekse. Prijavljeno sladico mora ustvariti prijavitelj sam. V primeru, da je opaženo kakršno koli neskladje v receptu in postopku ter sliko recepta ali kupljeno sladico si pridržujemo pravico, da tekmovalca diskvalificiramo.

Prijave so možne do 21.11.2021 do 00:00.

 

 

 1. člen

(Glasovanje)

Glasovanje se prične 22.11.2021 ob 00:01 in traja do 30.11.2021 do 00:00.

Glasovanje poteka na spletni strani https://domacica.si/ v razdelku glasovanje. Glasuje se tako, da glasovalec stisne všeček pod posamezen recept za katerega želi glasovati.

Vsak glasovalec lahko odda 1 glas vsakih 24 ur do konca glasovanja.

Vsako goljufanje pri glasovanju je strogo prepovedano. V kolikor se ugotovi uporaba raznih robotov, blokatorjev ali karkoli podobnega si pridržujemo pravico do diskvalifikacije tekmovalca.

V primeru izenačenega rezultata po številu všečkov bo zmagovalca izbrala strokovna žirija.

 1. člen

(potek in merila ocenjevanja za nagrado Kitchenaid planetarni mešalnik)

Po zaključku prijav 21.11.2021, bo strokovna žirija v katero so vključeni ambasadorji tekmovanja izbrala najbolj kreativen recept po njihovem mnenju. Recepte bodo ocenjevali s številkami od 1-10. V primeru, da več receptov doseže enako povprečno število točk bodo ocenjevanje ponovili v ožjem izboru.

Strokovna žirija so: Tibor Baiee, Sara Rutar in Tina Kaščca.

 1. člen

(Nagradni sklad) 

V nagradnem skladu, kjer tekmovalci tekmujejo za čim večje število všečkov se podeljuje nagrade za prva tri mesta. Prvi trije tekmovalci z največimi všečki prejmejo nagrade.

 1. Mesto Vrednostna kartica Mercator z dobroimetjem 2500€
 2. Mesto Vrednostna kartica Mercator z dobroimetjem 500€
 3. Mesto Vrednostna kartica Mercator z dobroimetjem 250€

Nagrada za najbolj kreativen recept po izboru strokovne žirije je Kitchenaid Artisan planetarni mešalnik.

Odločitev žirije in komisije je dokončna. V primeru, da se dobitniki nagrad ne javijo v roku 7 delovnih dni bomo nagrado podelili tekmovalcu, ki bo naslednji zbral največje število všečkov oz. naslednjo najvišjo oceno kreativnosti.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denarno izplačilo.

 

 1. člen

(razglasitev in objava rezultatov)

Način razglasitve in objave rezultatov določi organizator.

Rezultati tekmovanja se objavijo na spletni strani https://domacica.si/, nagrajence pa bomo obvestili po elektronski pošti.

Organizator za potrebe promocije tekmovanja in izdelkov lahko uporabi fotografije ter navaja imena avtorjev vseh prijavljenih.

 

KONČNE DOLOČBE

 1. člen

(sprejem in veljava pravilnika) 

Pravilnik stopi v veljavo s 15.10.21021.

Zaradi korona krize ali višje sile si pridržujemo pravico do spremembe pravilnika in tekmovanja, kot prilagoditev za izvedbo tekmovanja v celoti.

Pravilnik se nahaja na spletni strani  https://domacica.si/.

 

Datum: 15.10.2021 

Organizator tekmovanja

Am Agencija